Kościół wzniesiono około 1500 r. w stylu gotyckim, rozbudowano w 1577 roku, przebudowano w XIX w. Orientowany, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, w całości nakryty sklepieniem sieciowym. Fasadę zachodnią zdobią późnogotyckie maswerki. We wnętrzu zachowało się pięć płyt nagrobnych z płaskorzeźbionymi postaciami zmarłych z lat 1565 - 1663. Ponadto na uwagę zasługuje gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem.
Od roku 1976 Mokrzeszów stanowi samodzielną parafię.
W latach 1996 - 1999 odrestaurowano wieżę i kopułę kościoła, w roku 2010 wyremontowano dach.