Mocne postanowienie poprawy

Powiedzieliśmy, że prawdziwy żal musi koniecznie łączyć się z mocnym postanowieniem nie grzeszenia więcej. Jeżeli chęć poprawy jest szczerą, będziemy istotnie unikali grzechu, myśli złych, mściwych, nieczystych, strzec się też będziemy wszelkich sposobności prowadzących do grzechu i użyjemy wszelkich środków, by się poprawić ze złych nałogów. A więc, mój przyjacielu, twa chęć poprawy musiała być bardzo wątpliwą i pozorną tylko, ponieważ na nowo widują cię w szynkach i owych towarzystwach, gdzie często upadałeś. Nie zauważono u ciebie większej ostrożności w postępowaniu i jak żyłeś przedtem, tak i teraz żyjesz lekkomyślnie. Trudno nie podejrzewać, że spowiedź twa była złą a żal podejrzanym.

Chcesz na to dowodu? Pytam cię więc, z jakich grzechów spowiadałeś się zeszłego roku? Z pijaństwa, nieczystości, pychy, gniewu, zaniedbywania nabożeństwa. A z czego spowiadałeś się tego roku? Z tych samych grzechów. Z czego będziesz się spowiadał w przyszłym roku, jeżeli ci Bóg życia jeszcze udzieli? Sądzę, że znowu z tych samych grzechów. A dlaczego? Bo nie chcesz prowadzić bogobojniejszego życia, bo spowiadasz się tylko ze zwyczaju, z pewnej rutyny, do dawnych grzechów przybywa ci jeszcze świętokradztwo i jesteś igraszką w ręku szatana.

Nie myśl, że cię chcę odwieść od spowiedzi, że cię chcę przestraszyć. Postępuję tu jak lekarz, który zapisuje choremu lekarstwo, mogące go uzdrowić. Lekarz opuszcza tych, którzy gardzą jego radami, a przeciwnie, zajmuje się gorliwie tymi, którzy przepisy jego spełniają skrupulatnie. Myślę, że pod wpływem mej nauki niejeden z was pocznie się lękać, czy nie odbył świętokradzkiej spowiedzi. Życzyłbym sobie tego, abyście pod działaniem łaski Bożej pozbyli się niepokoju sumienia i jeszcze dzisiaj korzystali ze środków, jakie Bóg ustanowił dla waszego zbawienia.

Zapytacie mnie jednak: Co mamy czynić, aby naprawić złe? Powtórz, bracie, twoje spowiedzi, począwszy od tej, która mogła być świętokradzką. Powiedz także, ile było takich złych spowiedzi i niegodnych Komunii; podaj dokładnie, który grzech zataiłeś i czy z innych grzechów starałeś się poprawić.


Czytamy w Ewangelii o Jezusie Chrystusie, że gdy raz wyszedł z grobu, już tam więcej nie wrócił. I wy, gdy się raz wyspowiadacie z grzechów, nie powinniście ich później na nowo popełniać. Dawniej się gniewaliście, gdy was najmniejsza spotkała zniewaga. Niech teraz w sercach waszych będzie łagodność, dobroć, uprzejmość i litość. Dawniej opuszczaliście modlitwy rano i wieczór lub odmawialiście je bez skupienia ducha. Jeżeli teraz rzeczywiście chcecie się poprawić, odmawiajcie je chętnie, pobożnie i uważnie, pamiętając o obecności Boga. Dawniej przychodziliście do kościoła dość często, gdy już nabożeństwo dobrze się zaczęło. Starajcie się obecnie wszystkie sprawy wcześnie załatwiać, byście byli na całej Mszy Świętej. Dawniej niejedna matka wałęsała się od domu do domu obmawiając drugich. Niech zajmie się teraz pilnie gospodarstwem i wychowaniem dzieci, niech jej postępowanie świadczy, że wstąpiła na drogę cnoty.

Pewna młoda osoba, która przez jakiś czas oddawała się bezwstydnym uciechom, gdy się zastanowiła nad okropnym stanem swej duszy, tak się przelękła, iż postanowiła życie zupełnie odmienić. I tak się stało. W jakiś czas potem spotkała młodzieńca, z którym dawniej bawiła się wesoło, który począł mówić do niej w ten sam sposób, jak dawniej. Wtedy ona popatrzyła nań ze wstrętem, bo sobie przypomniała, jak często ten nieszczęśliwy był powodem, że ciężko obraziła Boga. Zdziwiony młodzieniec pyta więc, czy go nie poznaje. „O znam cię doskonale – odrzekła. – Widzę, żeś zawsze jednaki, żeś dotąd pogrążony w błocie występków; ale ja dzięki Bogu nie jestem już dawną grzesznicą, nie popełniam już owych grzechów, które plamiły mą biedną duszę. Wolę raczej tysiąc razy umrzeć, niż wrócić do dawnych upadków". O piękny wzorze do naśladowania!


Św. Jan Maria Vianney

  • Archiwum

    * Boże Ciało,* Dzień Matki,* Ślady na Piasku,* Rozmowa z Bogiem,* Jak Poznać Jezusa?, * Świadectwo Misjonarza,* Początek Modlitwy,* Alkohol - CV,* List od Przyjaciela,* Brat Roger-epitafium,* Matka Teresa z Kalkuty,* Krzyż,* Jestem John,* Modlitwa Została Dłuże
    j,* Rozważania Adwentowe,* Św. Mikołaj,* Powrót,* Radość z Obecności,* Całe Nasze Życie,* Miłosierdzie nie jedno ma imię...,* Wtedy Jest Boże Narodzenie,* Otwórz Oczy,* To Śmieszne,* Od Jutra...,* Jezu Ufam Tobie,* Dziennik nienarodzonego dziecka,* Historia Objawień w Fatimie,* Procenty w Łonie Matki,* Pułapka Homeopatii,* Spotkać Zbawiciela,    * Pierścień Atlantów,* Sakrament Pojednania z Ojcem Pio,* Tajemnica Wiary,* Wiara inaczej czyli przesądy i zabobony w życiu katolika,* Komunia św. a grzech ciężki,* Diabeł Nie Jest Maskotką,* Tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło,* Biblia o Kontaktach z Duchami,* Dlaczego Odpusty?,* Joga a Chrześcijaństwo,* Nie Wolno się Spieszyć...,* Modlitwa Zapracowanych Polaków,* Czy wiara w przesądy i zabobony jest groźna?,* Czy przepowiadanie przyszłości jest grzechem?,* Czy wystarczy tylko "słuchać" mszy św.?,* Bóg Uczy Miłości,* Trybunał w Strasburgu walczy z krzyżami,* Nadzieja Nie Umiera, * Postawy i Gesty w Liturgii,* Kto Ufa Miłosierdziu Mojemu, Nie Zginie!, * Kilka Słów o Jedności,* Zagrożenia Duchowe,* Nasze Uczestnictwo We Mszy Św.,* Shopping,* Dwóm Panom,* Motyl Bez Skrzydeł?,* Środa Popielcowa,* Wielki Post,* Wielki Tydzień,* Życzenia Wielkanocne,* Karol Wojtyła wyniesiony do chwały ołtarzy,* Alkoholizm,* Z Troską Za Tych, Co Odeszli,* Bohater słynnego zdjęcia,* O Dziewięciu Grzechach Cudzych,